Jak sprzedać?

Tutaj znajdziesz przydatne informacje
Wstępna ocena
Prześlij fotografie obiektu na nasz adres mailowy: salon@salonou.com.
Prosimy o dołączenie zdjęcia pracy oraz informacji o pracy:
  • autorstwo
  • wymiary
  • technika
  • data powstania
  • proweniencja / historia wystaw / certyfikaty autentyczności
Wstępną ocenę przekażemy bezpłatnie w ciągu 72 godzin.
Przekazanie pracy
Po zakwalifikowaniu obiektu, poprosimy o dostarczenie obiektu do naszej siedziby. W razie potrzeby możemy przygotować transport lub przyjechać na miejsce, aby osobiście obejrzeć obiekt.
Wycena i przygotowanie umowy
Po zweryfikowaniu dzieła dokonujemy wyceny pracy i indywidualnie ustalamy warunki sprzedaży. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu dokonujemy rzetelnej oceny wartości, uwzględniając jego stan, proweniencję oraz walory artystyczne. Po ustaleniu sposobu i warunków sprzedaży, przygotowujemy przejrzystą umowę komisową, zawierającą wszystkie niezbędne dane i warunki.
Umowy podpisujemy w naszym biurze lub elektronicznie za pomocą DocuSign.
Rozliczenie sprzedaży
Naszym klientom oferujemy błyskawiczne wypłaty należnych kwot. Płatności dokonujemy w terminie do 10 dni od momentu wpłaty środków przez kupującego.
September 28, 2022